Bålsta Skyttesällskap
Måndag 17 juni 2024 kl 09:16
Meny
Klubben
  Admin
  Bilder
Pistol
  Resultat
  Skjutprogram
  Skjuttider
  Standardmedaljer
Aktuellt


Kontakt
E-Post: Klicka här!


Skjutbaneinstruktion för pistolskyttebanan

1. Banan ägs av Rölunda gård.
Den disponeras av Bålsta Skyttesällskap. Banans tillstånd är utställt på Bålsta Skyttesällskap som är huvudansvarig för banan. Bålsta Skyttesällskap är medlem i SPSF.

Tillåtna skjuttider:
Måndag - Torsdag kl 9:00 - 20:00.
Fredag 9:00 - 17:00.
Lördag - Söndag kl 9:00 - 15:00.
Nedanstående helgdagar kommer vi inte att skjuta.
Nyårsdagen samt trettondagen.
Långfredagen samt Påskdagen.
Valborgsmässoafton samt Valborg.
Midsommarafton samt Midsommardagen.
Julhelgen.

3. Berättigade att använda banan: Endast medlemmar i Bålsta Skyttesällskap samt deltagare från inbjudna föreningar i samband med tävlingar och träningar.
4.Tillåtna vapen: Skjutning får endast ske med pistoler och revolvrar i kaliber .22LR - .50. Magnumladdning är tillåten. Samt korthållsgevär kaliber .22LR.
5.Tillåtna skjutplatser: Skjutning får ske från anlagda vallar på 25m och 50m, och anvisade platser mellan dessa vallar.
6. Tillåtna skjutriktningar: Vid precisionsskjutning och fältskjutning högst 70 graders avvikelse från riktning rakt fram. Se dock målplaceringar nedan.
7. Skjutledare: När två eller flera skyttar skjuter samtidigt skall en av dem vara utsedd till skjutledare och ha skjutledarens ansvar. Ensam skytt har själv skjutledaransvar.
8. Sjukvårdsutrustning: Första förband finns i klubbstugan innanför dörren. Ambulans tillkallas genom alarmnumret 112.
9. Tillåtna mål och placeringar: Mål får placeras endast i därför avsedda ställ. Dock skall avståndet från centrum på målets och kulfångets övre kant vara minst 2,8 m. Ytterfigurerna skall sättas med minst 3 m avstånd från kulfångets ytterkanter. (V och H skärm). Om metallmål används skall dessa vara inklädda med 45mm trävirke. Skjutning får endast ske mot av föreningsstyrelse godkänt målmaterial.

Senast uppdaterad: 2022-05-23 19:47